söndag 18 september 2011

SL får konkurrens av gratis trafik...

Det går numer gratisbussar i Stockholm startade genom att medborgarna har startat en Facebook-grupp som en protest mot de höjda SL priserna. Jag tycker att miljöpartiet borde gå med och stödja alla alternativ till ökat åkande man spärrar nämligen av trafik från förorterna genom höjda kollektivpriser och kontrollanter.

Bussen är från 1967 och håller gammal god standard. Det känns som om man vill tillbaka då man gjorde bilar som höll. Vi måste börja bygga igen för reparation och återvinning. Dags för ett paradigmskifte.

Jag tycker att kollektivtrafik inte ska vara en del i infrastruktur-nätet och vara gratis för medborgarna så att vi ställer bilen hemma istället för att smutsa ned vår planet med avgaser. Vi skulle minska nedsmutsningen enormt om alla började åka kollektivt.

Bilen är inte skälet i sig utan bränslet vi driver bilen framåt. Jag vill gärna se en utveckling med fler som åker bil miljövänligt, men som det ser ut idag så är kollektivt åkande ett miljövänligt alternativ.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...