lördag 12 augusti 2017

Ännu en termin

Börjar i veckan uppstart på en ny termin och är med de nya eleverna i årskurs sju. Ännu en kull kommer att gå igenom skärselden som grundskolans senare del består av. Det är med försiktig återhållsamhet och ovisshet som jag på onsdag har upprop.

Nya förutsättningar och nya elever men problemet är det samma. Hur kommer vi att ta oss an massa elever med förväntningar på en skolgång som kan ge dem  en bättre framtid. Själv nöjer jag med att varje elev med stärkt självförtroende och högt huvud är en vinst.

Programmering ska in i varje ämne och det kommer att behövas en utsträckt hand från arbetsgivarna som ger lärarna rätt utbildning istället för att lärarna får utbilda sig själva samtidigt som de ska klara sitt uppdrag. Om politikerna stiftar lagar måste de också se till att det finns medel att genomföra dem också.

Det har också pratas om att man i varje ämne ska röra sig mer. Rörelse och motion ger hjärnan möjlighet att ta in den kunskap och information vi ställer som krav. Den ökar också koncentrationsförmågan som är vital för skolan. Eleverna sitter för mycket. Det kommer inte att ske om man inte ser till att utrymme i tid finns. Kraven från samhället kan inte bara vara prestation.