tisdag 13 september 2016

Soluppgång


Jag har lärt mig att gå... Tre gånger

Tre gånger har jag lärt mig gå. En gång när jag var barn och de två andra gångerna efter stroke. Jag har förändrat min syn på livet och våra motgångar och hur jag ser på andra människor. Vi har alla rätt att vara människor och att man ska behandla andra såsom man själv vill bli behandlad.

Det är enkelt om man lever efter den gyllene regeln att respektera andra och få respekt själv. Den återfinns i alla religioner och även i andra sätt att se på livet. Om vi kunde leva efter den skulle allt bli mycket enklare jag tror ingen vill själv uppleva krig och behöva ducka för krypskyttarnas kulor. Ingen vill heller bli mobbad och utstött eller behandlas som en andra klassens medborgare.

Ofta ser vi på andra människor med andra erfarenheter som något konstigt och inte som en källa till kunskap om det som är annorlunda än det som du känner till. Vi är rädda för det okända och det vi inte känner till. Otryggheten växer.

I historien har vi mött otrygghet om omvärlden genom att integrera mot en yttre fiende såsom ryssen eller muslimen eller juden. I dagens globala samhälle har vi ingen som vi kan integrera emot så vi tar alla chanser vi kan för att känna oss trygga.

Vi kommer att behöva finna en väg mot en trygg och säker världsmedborgare. Vi behöver förstå att människor är i grund och botten samma skrot och korn. Alla söker samma sak tryggheten. Vi behöver sluta vara rädda för vår skugga och se solen som en verklighet vi måste möta. Mörker och ljus är egentligen samma sak och behöver varandra för att kunna samexistera.

Dags att börja bygga samhället kring människan

Människan borde vara det centrum som man bygger samhället kring, men vi har sedan en tid tillbaka slutat bygga samhället kring människan för att bygga det runt bilen. Det är ju inte bilar som bor i samhället utan människor och vi måste börja bygga samhället efter att det ska finnas enkla kommunikationer och att cykla som ett sätt att ta sig fram utan risk för liv.

I dagens samhälle får människan stryka på foten och vi bygger stora köpcentrum där man måste ha en bil för att besöka eftersom det är för långt eller förenat med livsfara att besöka med cykel. Alla skulle tjäna på att istället bygga samhällen kring dessa köpcentrum så att man inte längre skulle behöva bil utan kan åka med sin cykel och handla.

Vi skulle behöva bygga en ny infrastruktur som gör det möjligt för människor att sitta utomhus utan att behöva hosta pga av avgaser och förbipasserande trafik. Hur svårt är det att förstå. Det bor människor i samhället och inte bilar.