måndag 27 oktober 2014

Osynlig sjukdom gör dig argare eftersom alla tror att du är frisk eller simulerar

Vi lever i ett konstant hopplöst dilemma där vi vill inget annat än att vara likadana som alla andra och orka dra ett lika stort lass. Problemet är att din sjukdom inte syns. Man ser inte dina problem i din hjärna att fokusera och koncentrera dig. Det syns inte att ditt immunförsvar angriper dig och inflammerar dina blodkärl eller inre organ.

Du önskar att din sjukdom var lika synlig som han som sitter i rullstol eller är blind med vit käpp. Det blir tydligt att du har ett funktionshinder något som förhindrar att du fungerar som alla andra. Jag har många gånger tänkt tanken att gå och lägga mig framför tåget så att folk kan se att jag är handikappad.

Dessutom gör jag det svårare för mig själv genom att ständigt försöka vara den där friska personen som kan gå genom väggar och rädda världen samtidigt som jag är världens bästa kompis som man gärna tar en kopp kaffe med.

Vi har blivit medvetnare om att det finns sjukdomar som inte syns men än är det lång väg att gå. Det är mest sjuksystrar eller vårdpersonal som vet vad SLE är för något och hur farligt det faktiskt är. Lever tillsammans idag med råttgift och kortison ett relativt bra liv med goda kamrater.

Jag är kroniskt sjuk och kommer alltid att leva med mina mediciner och min trötthet.