torsdag 28 augusti 2014

Politisk aktiv irl och online

Jag har engagerat mig idag på flera sätt. Jag har ägnat en stor del av dagen till att redigera Miljöpartiet Vallentuna 's hemsida. Dessutom så gjorde jag en visit på Tunatorg och stod och förklarade vår politik och vad vi vill göra i Vallentuna om vi fick mer att säga till om.

Jag lyssnade också på vad folk hade att säga i sina åsikter. Det som slår mig är att vi har mer och mer åsikter som får lysa igenom via sociala medier men vi blir alltfärre som agerar ut och försöker skapa något i verkligheten.

Jag vill slå ett slag för att aktivera dig politiskt och försöka få kampen mot bruna tankar mer jämn. Mina erfarenheter är att visserligen så är många möten urtråkiga och stor del är formalia som är klart redan innan möte så kommer du att få kamrater för livet och också ha möjlighet att påverka din vardag.


onsdag 27 augusti 2014

Minskningen av gymnastik i skolan har att göra med de dåliga resultat vi får nu

Jag undrar hur politikerna har missat att rörelse och motion gör oss smartare. Vi får en större koncentration och fokus. Jag misstänker att sänkningen av antalet gymnastik timmar i skolan i och med LPO94 har att göra med de dåliga resultat man nu står med.

Du kommer också få mer koncentration och fokus i skolan med mindre stök och bök. Jag tror att regelbunden rörelse stimulerar hjärnan i och med att vi får mer blod till hjärnan. Jag ser alldeles för många stilla sittande barn i korridorerna med mobiltelefonerna.

Här måste vi vuxna ge barnen en anledning till rörelse och det behöver inte vara jättemycket så länge det är regelbundet. Jag ser hur bra mina små korta löpturer är. En kort intensiv belastning av hjärtat tränar det. En bättre blodcirkulation kommer att höja resultaten.

Betyg i ordning och uppförande kommer inte gå till botten med anledningen till varför det är rörigt i skolan. För att få mindre rörigt så behöver vi nog en regelbunden motion och rörelse i skolan.

lördag 16 augusti 2014

Miljöpartiets valstuga i Vallentuna invigd

Jag är politiker i Miljöpartiet i Vallentuna sedan flera år tillbaka och engagerar mig för miljö och sociala frågor. Inte minst att ALLA personer ska ha ett lika värde oavsett om man kan jonglera eller åker i rullstol. Det värsta handikapp man kan ha är inskränkthet och det försöker jag att upplysa alla om.

Idag stog jag en stund på torget och pratade om giftfri miljö på våra förskolor. Det är enormt viktigt för framtiden att vi inte bara skapar en hållbar miljö för våra barn. Hållbarhet sträcker sig inte bara till miljö utan vi måste också skapa en hållbar arbetssituation. Det ska inte behöva vara så att några jobbar livet ur sig medan andra inte ens har möjligheten att hjälpa till.

Vi måste ställa om vardagen för att komma ur beroendet av kärnkraft och fossila bränslen. Vi måste försöka hitta alternativen. Vi skapar arbete och nya möjligheter för att jobba i en hållbarare miljö. Det handlar inte om att vi ska tillbaka till 1600 talet. Den bilden försöker andra skapa om miljöpartiet.

fredag 1 augusti 2014

Inför skatt på socker som tillsats i mat

Vi borde titta mer på länken mellan våra matvanor som vi inte kan styra och hur de är länkade med generell ohälsa. Socker är en stor bov eftersom vi tillsätter den överallt i vår föda och där det inte behövs. Allt för att skapa ett ohälsomat behov av socker.

Det vore stort dråpslag mot matjättarna om det faktiskt är så att dagens ökade ohälsa med cancer som breder ut sig och stroke som går ner i åldrarna är länkat dels till stress i samband med tillsatt socker i maten. Forskningen visar tydliga samband att ökat sockerintag ger ökad cancer och ökade hjärt och kärlsjukdomar.

Jag tycker dock det är märkligt att politikerna inte gör något eftersom det kostar de enorma pengar att ta hand om det i sjukvården. Man har en nollvision i trafiken men skiter i den riktigt stora hälsofaran. Folk dör oftare i hjärt och kärlsjukdomar än i trafiken.

Det skulle enkelt med en ganska låg skatt snart bekosta de kostnader som sockret ger i ökade kostnader i sjukvården. Låt matjättarna bekosta den ohälsa som de skapar med att tillföra socker i maten.

Medvetenheten om att billiga priser gör maten mindre nyttig ökar

Vi börjar göra revolt mot matjättarnas sätt att tjäna pengar och köper inte deras billiga "mat". Ekologisk mat har visat sig både vara nyttigare och säkrare. Det är ett sug efter ekologiskt odlat mat som inte matjättarna kan ignorera längre.Wikipedia har allmer blivit var mans lexikon och växer allmer

Det är en nödvändighet att lära sig mer om hur ett vanligt verktyg fungerar. Man bör ha med wikipedia i undervisningen. Det blir enkelt att lägga till den i utbildningen om källkritik. Vi behöver bli mer kritiska till det vi läser på nätet inte minst det som vi läser på wikipedia.

När jag frågar olika människor om de använder wikipedia så är svaret ja i 95% av fallen. Det är allmänbildning att känna till hur wikipedia fungerar och att vara kritisk till det man läser.

Nyligen så vart den svenska versionen den näst största. Det kan vara bra att känna till att den engelska versionen kan vara annorlunda och innehålla mer kunskap. Ju fler vi blir som skriver och lägger till kunskap på wikipedia desto sannare och bättre kommer den att bli.