fredag 1 november 2013

Kunskap och erfarenhet bör vara fri för människans utveckling

Det vore bra om Wikipedia blir en fri öppen informations kanal så att Kunskap är inget man köpslår. Olika företag som handlar med kunskap undanhåller information och erfarenheter som skulle utveckla hela samhället.

Vi har alltför länge bundits av olika företag som handlar och köpslår med det som argument. Den hårt hållna strukturen hämmar människans utveckling. Förr i tiden så satt munkar och skapade bibliotek genom att kopiera kunskapen och sprida den så mycket som möjligt.

Jag tror inte dock på att vi ska hämma de kommersiella krafter som försöker livnära sig på underhållning. Det är fortfarande inte okej att kopiera en film som någon har ägnat månader att skapa och lagt ner sin själ i.

Däremot så ska vi inte lägga band på kunskap och information som gagnar utvecklingen mot ett kunskap och informationssamhälle. Där behöver vi utöka möjligheten att sprida kunskap. Jag tror att det är dagens sätt att få undervisning. Vi behöver skolor på internet och fler handledare och guider till den digitala världen. Idag är det vilda västern och människor känner sig alltmer vilsna i den alltför stora ständiga uppkopplingen.

stadshusrefl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...