fredag 4 oktober 2013

Kurs om Videospel och utbildning på Coursera

Jag läser en kurs på 6 veckor "Video Games and Learning" hos Coursera. Det är en MOOC-kurs med videofilmade föreläsningar  och olika övningar. Jag tycker materialet håller hyfsad kvalitet och övningarna relativt korta än så länge för att det ska vara enkelt att hänga med.

Coursera har flera universitet knutna till sig och de håller kurser online på en mängd olika områden. Kraven att delta är din egen studiemoral du blir inte uppknuten att behöva göra något. Du binder inte upp dig till något. Det gör att det är fler som söker sig till kursen och testar den men lämnar den när de inte märker att kursen inte är något för de.

Formatet tycker jag passar om man har andra saker som man är uppbunden till. Om man arbetar och det tar mer tid än man trott eller studerar andra kurser samtidigt så går det att avsluta mitt.

Eftersom jag tränar Starcraft II för att öka min koncentration och multitasking. Så var första uppgiften enkel jag spelade in en kort video och la upp den på youtube.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...