fredag 13 september 2013

Jag kan inte svara på Reumatikerförbundets enkät

Reumatikerförbundets enkät är litet för svartvit. Det är inte så att en situation är svartvit. Antingen får man sluta eller så får anpassa sitt liv efter sin kroniska sjukdom som dessutom har följdsjukdomar som läkarna inte kan koppla.

Jag tror min stroke är kopplad till min Reumatiska sjukdom. Den kroniska sjukdomen har medfört andra svagheter som i sig har gjort att det är livsavgörande att stressa. Min SLE och Stroke gör att jag var tvungen att skaffa en sjukersättning på 50% så att jag kan återhämta mig från mitt arbetsliv och min föräldrasituation.

Jo jag har blivit tvungen att sluta mitt jobb delvis pga min situation. Det innebär inte att jag har tvingats bort av min arbetsgivare som faktiskt har varit den som gjort något. De vill dessutom ha kvar mig i arbete och arbetar för mig.

Mitt problem har varit att jag har arbetat MOT arbetsförmedlingen och försäkringskassan eftersom deras administration inte är gjort FÖR sjuka människor utan för att förhindra att FRISKA människor ska bli SJUKA så att de kan vara ett hinder. Systemet är alltså inte till för sjuka människor och merparten är ju faktiskt friska.

Det har tagit över 4 år att övertyga Försäkringskassan och alla att jag faktiskt har en kronisk sjukdom och lider av mina sviter efter stroke. Det är troligt att om jag stressar och försöker leva efter samhällets allt hårdare krav så kommer jag att dö. Det är inte det att jag inte vill jobba 100%...problemet är att jag vill jobba 150% men att min kropp inte pallar det. Jag har fått vika ned mig pga sjukdom. Jag har tvingats inse att om jag arbetar för mycket kommer jag att dö.

Deras formulär är tyvärr för fyrkantigt eftersom de flesta har en alltför brokig bakgrund med kroniska sjukdomar och administrationen från staten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...