fredag 28 juni 2013

Mer skolnära forskning skulle ge skolan en utvecklingspotential

Jag läste just en trevlig artikel från vetenskapsrådet. Jag sökte litet efter forskning på lärande och upptäckte att ytterst litet är gjort trots att det är ett enormt fält. Jag tror att lärarna är för avskiljda från forskning. Vi behöver forskning om skolan i skolan om det ska bli bättre. Alla sitter och diskuterar hur skolan har problem och den måste bli bättre. Hur ska den kunna utvecklas om ingen vet hur? Här ett utdrag ur artikeln.

Mer skolnära forskning 


Det är inte tillräckligt stora delar av den utbildningsvetenskapliga forskningen som har relevans för skolan och skolans praktik, instämde Peter Honeth, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, som var sist i raden av talare. Vi behöver styra om den statligt finansierade utbildningsvetenskapliga forskningen så att den blir mer skolnära. Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté har fått i uppdrag att deras forskning ska vridas åt det hållet. Men denna evidensbasering är en stor förändring som kommer att ta tid.
– Det talas mycket om att "skolan ska ta till sig forskning" — men varför sägs inget om att "skapa forskning", undrade en av deltagarna i seminariets runda-bords-samtal. Det finns en stor grupp forskarutbildade lärare som kan vara en nödvändig brygga mellan skola och forskning. Hur kan vi möjliggöra för hela kåren att aktivt reflektera kontinuerligt med stöd av forskarutbildade? 

Den pedagogiska forskningen har inte alltid varit så skolrelevant och därför har det varit rätt att kritisera den, konstaterade Peter Honeth. Dessutom har den ibland varit ganska ideologiskt styrd. Nu är det viktigt att ta in många olika forskningskompetenser som tillsammans kan utveckla forskningen. Utbildningsvetenskapliga kommittén och Skolverket jobbar i den riktningen. 

– Alla "tycker" om skolan och svaret förväntas komma uppifrån, fortsatte Peter Honeth. Det gör det angeläget att göra forskningen tillgänglig och se till att den kan bedrivas även i skolan. Ett exempel att lyfta fram är satsningen på forskarutbildade lärare som ska få en licentiatutbildning. De ska sedan ha möjlighet att vara kvar i skolan. Ska vi lyckas måste man se skola och lärarkår som en professionell organisation, en organisation som kännetecknas av att man hela tiden ifrågasätter och diskuterar det man gör. Man måste vara självkritisk och prova olika lösningar och man måste vara beredd att medge om man gör fel.
 Vi behöver verkliga exempel i skolan. Se till att på försök göra forskningstjänster i skolan. Se till att forskare om pedagogik blir utstationerade i skolan som samarbetar med lärare som har kompetens om skolan och hur den fungerar. Forskning är det som bör styra skolan inte politiker. Det som politiker dock kan göra är att avsätta resurser och skapa direktiv om att se till att undervisning blir ett forskningsområde.

Som grädde på moset kommer det att ge lärarna mer status och utveckla skolan mot det bättre. Vi kommer också sluta famla i mörkret och veta hur vi kan undervisa mer effektivt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...