tisdag 2 oktober 2012

Varför kräver vi av individen att spara energi när industrin går fri

Jag tycker den här energihysterin riktar sig mot individen hela tiden är missriktad eftersom industrin gör av med lika mycket och alltså skulle jobba för att vara lika energi effektiv. Vi skulle mer kampanjer för att industrin skulle göra samma insats som individerna gör för att spara energi.

Det är lika viktigt att vi försöker uppnå energieffektivitet i industrin och på individnivå. Om man inom industrin inte kan spara energi så tycker jag inte det är rätt att vi som individer skall stå får samma energi-effektivisering. All energibesparing behövs även i industrin.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar