torsdag 18 oktober 2012

Matematikfilmer på internet

Jag har börjat spela in matematatikfilmer och skriva om hur du kan lära dig matematik genom att titta på olika matematikfilmer på internet. Du kan där både titta på filmer, hitta andra sidor som har filmer och lära dig om hur du använder olika sidor för att hitta olika sidor på nätet om matematik.

Tanken är att man ska kunna använda resurser i bästa fall som en förkunskap eller i efterhand kunna lära sig mer om just det begreppet som man håller på med i skolan. Fördelen är att man som elev kan "spela tillbaka" lektionen och titta på något man inte förstår flera gånger. Det är ett bra sätt att repetera det man har lärt sig.

Jag tror det kan gynna alla elever att använda det här som metod. Dels kan man som sagt var repetera, men man kan också ta reda på mer om det område som man är nyfiken på och vill veta mer om. Elever bör veta att man kan använda olika möjligheter som ett verktyg på internet för att lära sig mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...