fredag 24 augusti 2012

Tydliggöra kontraster och minska dimmigheten i Gimp

Om vi utgår från en ganska dimmig bild så finns det ett snabbt och enkelt sätt att öka kontrasten och ta bort litet av dimman.
Du väljer helt enkelt Färger/Kurvor. Här ser du histogram.

Här drar du fram till histogrammets början och gör en s-kurva som skapar en bild som du är nöjd med. Det kommer att dämpa dimmigheten och öka kontrasten i bilden snabbt.


Du kan också använda metoden till att ta bort fotodimma som kan uppstå av olika orsaker. Dina bilder blir tydligare och klarare. Var medveten om att ibland är det önskvärt ibland vill man behålla dimman. Jag valde bilden eftersom det blir tydligt på skillnaden. Du förlorar också information i processen.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...