lördag 26 maj 2012

Right is left

Miljöpartiet bygger sin politik utanför block och klasspolitik. Det retar media eftersom de inte kan polarisera lika lätt. De verkar ha svårt att förstå en politik som grundar sig i visioner om ett hållbarare samhälle. Det handlar faktiskt inte om att tillhöra en viss klass utan att finna en lösning oavsett på vilket sätt man än löser det.

Det är enklare att säga att man tillhör en viss riktning eller har en viss linje. Det är enklare att förstå, men både media och politiken tycks tro att väljarna är dumma i huvudet, eftersom de eftersträvar en tydlig riktlinje. Klimatpolitiken har varit misslyckad. Skolan har varit misslyckad. Arbetslinjen verkar mer till för arbetsgivaren än arbetaren.

Politiken behöver visioner och tro om en hållbarare värld där du sätter individens tänkande i centrum istället för att försöka dela upp det i höger och vänster. Att skola kan vara fri utan att vinsterna försvinner utomlands och investeringar tycks för media vara en gåta. ALLA behöver kunskap om vi kan finna vägar dit utan att tumma på kvaliteten på undervisningen är det POSITIVT. Hur vi finner vägen till kunskap är inte intressant utan ATT vi gör det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...