måndag 12 december 2011

Pradaxa skulle vara billigare än Waran

Varför man inte inför Pradaxa redan nu istället för Waran är otroligt korkat. Dum-snålt eftersom det skulle vara mer kostnadseffektivt och leda till mindre antal stroke. Här är en undersökning av det hos Linköpings universitet. Även på andra ställen kan man läsa om att det är kostnadseffektivt.

Jag tror det handlar om att medicinvärlden både är kontraproduktiv. Det skrivs ut resurser från tillverkarna av Waran som ger läkarna andra möjligheter, man tar inte samhällskonsekvenser på tillräckligt stort ansvar. Det värsta är att i längden får patienterna lida av att man istället skriver ut ett ämne som används till råttgift.

Uppdatering: Jag ringde till Läkemedelsverket och fick informationen att man inte använder Predaxa eftersom det inte finns någon antidot. Om personen behöver opereras akut så måste man kunna bryta effekten snabbt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...