tisdag 1 november 2011

Kritiskt tänkande och att ifrågasätta professionalism

Det finns ett problem med professionalism och specialisering. Det innebär ofta att man minskar sin helhetssyn. Vilket man kan ha olika åsikt om, men jag har egna erfarenheter av det här.

Jag blev medicinerad av en mycket framstående och duktig läkare. Faktiskt en av de bästa i landet på sitt område. Jag tyckte att jag fick en fysisk påverkan som gjorde att jag kände mig mycket deprimerad. I ett halvårs tid påpekade jag detta för min läkare. Jag tröttnade till slut att ha känslan av en fysisk tyngd och tog reda mer om min medicin. Det visade sig att medicinen ifråga ofta påvisade just dessa biverkningar. Jag var tvungen att kräva av min läkare att vi skulle ändra medicineringen.

(Läkaren är fortfarande ledande i landet på sitt område och mycket kompetent på det hon gör. Hon är en mycket duktig forskare och har flera gånger bevisat detta. Jag hyser inget agg till henne som person, men det var väldigt frustrerande att vara ett paket i det medicinska maskineriet. Förresten om ni antog att läkaren var en man så är det ett bevis att de generaliseringar vi gör är grunden för fördomar vi alla bär på)

Jag anser att man bör försöka öka den holistiska synen även inom områden som är väldigt nischade inom vetenskapen. Här tror jag den ökade kunskapen och spridningen av information har en viktig uppgift att fylla. Det blir en ökad granskning av experterna som inte längre har tolkningsföreträde.

Läkarna har idag fått en ny problematik i och med informationssamhället. Idag kan man ta reda på och skaffa sig kunskap om i stort sett vilket område som helst. Det här behöver speciallisterna diskutera hur det ska hanteras.

Jag tycker att det finns en fara i att lägga alltför stor vikt och att inte vara kritisk till det vi läser. Det har jag påpekat. Detta gäller givetvis såväl amatör som professionell. Vi ska inte ha en övertro på professionella. Det kan vara väldigt farligt.

(artikel från 2005 något redigerad)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...