lördag 26 november 2011

De politiska partierna skulle vinna med google+ och hangout

Jag tror att vi skulle vinna mycket genom att använda Google+ och Hangout. Det är en funktion där man skulle kunna ha virtuella möten. Exempelvis kan man dra upp strategiska riktlinjer lokalt via möten med riks.

Du skulle också öka möjligheten till utbildning både på lokal nivå och riksnivå. Det som talas om på riksnivå kan enkelt föras ner till lokal nivå direkt utan några mellanhänder.

Jag tror att man är för inrutad och konservativ för att bryta ny mark. Den nya tekniken ger möjligheter. Du skulle dessutom sitta på resande fot och delta i ett politiskt möte via en hangout. Politikerna som nu sitter vid makten är på tok för halsstarriga för att bryta ny mark. Problemet är också organisatoriskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...