måndag 21 november 2011

Bunker Roy: Learning from a barefoot movement

Du lär från dina erfarenheter. Du lär så länge du lever. Jag vet vad jag talar om. Du slutar aldrig att lära dig.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...