lördag 15 oktober 2011

Vi tillsätter en utredning om detta...

Du har ett minskande antal sjukskrivningar och förtidspensionerade. Mest beroende på att de har helt enkelt börjat skriva sig fria från ekonomiskt ansvar från statligt håll. Problemet är dock att samma personer måste istället bäras upp av kommunerna genom social bidrag så bidragstagarna har ökat enormt.

Det är som vanligt lika komiskt när det är känsliga frågor som man ska agera i och besluta om. Utredningar är ett sätt att sprida på ansvaret så att politikerna ska slippa ta det ansvar som de har betalt för att ta. Det är därför som Reinfeldt talar om ansvar för han vet att han inte behöver ta det ansvaret utan det är någon annan som ska ta det.  Är det inte dags att vi som väljare kräver att man slutar att utreda och börja ta sitt ansvar? Det är inte konstigt att politikerföraktet ökar när deras syn på att agera är att man tillsätter en utredning.

Dessutom i områden där det är ganska klart att det snarare behövs beslut och agerande snarare än eftertänksamhet och utredningar. Det verkar totalt riskfritt att bli politiker. Du får betalt för att ta ett ansvar som du aldrig behöver ta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar