fredag 7 oktober 2011

Struktur eller kaos...

Yin yang"Det som kan namnges är inte det eviga namnet. Det obeskrivliga är universums ursprung." kommer från de första verserna i Lao Tse´s  "Tao te Ching". Det ligger i vår mänsklighet att försöka beskriva och ordna det vi inte förstår.

Struktur eller kaos får oss att bli lugna eller kreativa. En idiot kan klara av struktur, men det kräver mer att förstå kreativitet och kaos. Vi är fast i en dans mellan yin och yang. Två drakar som jagar varandra i det oändliga och skapar en helhet från det obeskrivliga.

2 kommentarer: