onsdag 5 oktober 2011

Korsvis träning vid rehabilitering av stroke

Jag har tränat det här på olika sätt. Dels genom att gå korsvis har varit en effektiv träning. Att på golvet flyga som stålmannen medan utsträckt arm och ett utsträckt ben kan vara ett sätt att kontrollera samtidigt träna din balans.

RGRM tränar ditt korsvisa tänkande samtidigt som du tränar ditt memorerande. Du tränar både kropp och hjärna. Jag tror att ditt eget utmanande av din kropps motorik och din hjärnas memorerande gör att du skapar nya hjärnkopplingar både för memorerande och rent motoriskt.Mycket bra korsvis träning.

RGRM funkar bra även om du sitter i rullstol. Det är definitivt en bra utmaning. Du kommeratt utvecklas och att få nya sätt att täna, nya hjärnvägar...

Jag har även hört om folk som går med stavar och får så vis stöd vid korsvis träning. Du diagonalar dig fram i terrängen. Jag misstänker också att du får mer ljus då du ger dig ut och det kommer att göra depressioner mindre uttalade.

Vid min rehabilitering så var mycket av träningen först höger och sedan vänster. Du kommer att öka din rehabiliteringstakt vid korsvis träning eftersom det skapar fler kontakter mellan höger och vänster hjärna. Jag har t ex jonglerat och mycket mer för att öka den korsvisa träningen. Du kommer att skapa fler nya kontakter mellan kropp och hjärna samt vänster och höger hjärna.

Det är därför vitalt att träna bägge hjärnhalvorna. Du kanske kan få kontakt med delar av din kropp som du inte tidigare har lyckats röra. Min erfarenhet är i alla fall att det går fortare framåt. Oavsett så skadar det inte att försöka och kommer kan öka din möjlighet till rörlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...