fredag 7 oktober 2011

Bilden av medias makt förändras

Vi är mitt inne i en förändringsperiod där media-landskapet håller på att förändras och byggas om. Tidigare var den enda kanalen för att göra sig hörd var via media.

Idag sitter media fast i ett oändligt brus där de själva är en del av det och de känner hur det brummar under fötterna. Revolutionen startade 2003 med bloggar och dagbok på nätet. Media insåg efter en tid att de inte kunde stå utanför och inkorporerade bloggar på nätet.

Man försökte få ut bubblan genom att slå hål på den och göra den en del av massmedia. Det är försent att vända på skutan internet hade redan fått ett eget liv. Vi ser ytterligheterna i det verkliga livet med den afrikanska våren eller Utöya i Norge.

Maktpositionerna har omstruktureras till den enskilda människan och från elitistiska makt-konglemerat. Vi ser hur ekonomi efter ekonomi raseras eftersom den lokala världen har gått och blivit global inte bara i tal utan i verkligheten.

Det kommer att fortsätta tills dess att vi har en utjämning av hur ekonomin fördelas. Ekonomiska system är inte hållbara som bygger på att 5% av befolkningen ska inneha 95% av tillgångarna. Vi kommer framöver se hur de ekonomiska tillgångarna fördelas jämnare. De krafter som satts i rullning stannar inte för att media spyr ut ett budskap om ekonomisk depression.

Instabiliteten är naturlig och kommer sig av att det ekonomiska och politiska systemet är elitistiskt. Det vi såg hända historisk med exempelvis det korrumperade Rom kommer också hända med USA och Västvärlden. Vi får se vilka som kommer segrande ur den här förändringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar