måndag 26 september 2011

Höjda elpriser på grund av avreglering och avstängningar

Konkurrens kan ju givetvis ha en positiv verkan. Vi har sett hur avregleringen har gett sjuka elpriser. Problemet är att man försöker bibehålla dessa höga och sjuka priser genom att stänga av olika kärnkraftverk och påstå att det har med säkerheten att göra. Om det nu hade med säkerheten att göra stäng då av kärnkraftverken helt.

Det finns fullgoda alternativ. Vi har en lika lång kuststräcka som Portugal och de kunde driva sitt elbehov med vindkraftverk. Kan de så kan vi. Vi behöver dock anpassa energiåtgången efter vilken energi vi producerar och inte tvärtom.

Cheferna på olika elbolag har ett enormt ansvar och jag har inte sett de ta det en enda gång snarare har man sett de ta ännu högre löner än sitt egentliga ansvar. Vi måste tänka om och anpassa samhället till ett hållbart tänkande istället för ett konsumtionssamhälle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...