onsdag 13 maj 2015

Irriterande att fördomar kryper upp igen och visar sitt fula huvud

Jag tycker det är irriterande att när vi behöver vara som mest enade så sår vi split bland varandra och det ökar trycket hos de som har det svårast. Det är ju inte varandras olikheter som vi bör göra gällande. Vi är fånga i klimatets ökade svårigheter och samtidigt som vi bör rusta för nya svårigheter så ska vi tampas om vem som har sagt vad i en sandlåde diskussion.

Jag tycker det är synd att vi inte pratar om den viktigaste frågan hur vi ska ställa om från olja och kol till att hitta nya energikällor och ett mer hållbart tänkande. Systemet där det handlar om att konsumera tills man dör håller inte i längden. Vi behöver bygga om kärnan så att vi kan sträva efter ett system som är hållbart.

Jag kan tycka att regeringen är kontraproduktiv när de sätter krokben för den energikälla som har möjligheten att överta tronen. Vi är i bräckligt skede där vi ser hur solenergin tar över alltmer och vi börjar avveckla kärnkraften. Jag tror att vi måste försöka bli små mikroproducenter samtidigt som konsumenter. Om alla producerar el så kommer vi inte att behöva bygga lika stora energisystem som försörjer. Det kommer också att vara mindre sårbart än när vi var beroende av kärnkraft.