fredag 1 november 2013

Multisjuka behöver en spindel i nätet som ansvarar för att de får adekvat vård och medicin

I dagens samhälle där alltfler skjuter ansvaret ifrån sig och individen hoppas ta allt större ansvar själv. Det är inte relevant om man t ex har fått en stroke och är drabbad av flera olika sjukdomar.

Det behövs en person som ansvarar för att personen får rätt vård och medicinering. Det blir allt viktigare eftersom fler personer gör det till ett företag att vara God man. Har du drabbas av en stroke mm så är du i händerna på personal som många gånger är kompetent. MEN det saknas någon som tar hand om hela personen och ser till att de olika avdelningarna inte blandar ihop korten.

Man behöver någon som ser till att medicinen inte är för gammal och adekvat för personens olika sjukdomar. Det här kan man nog inte mekanisera utan här behöver man levande personer som kan samtala med patient och läkare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...