lördag 17 augusti 2013

Spridning av kultur bör gynna skaparna och kulturen i sig

Vi bör göra så att spridning av kultur är positivt istället för negativt. Vi bör se till så att skaparna av kultur gynnas av att deras verk sprids. Det behövs ett nytt system eftersom att spridning av kultur gynnar ju trots allt kulturen i sig. Ju fler som sprider kulturen borde se till att vi har en betalningsmodell som gynnar spridning. Inte tvärtom där spridarna av kultur blir kriminaliserade. Det motverkar ju syftet att sprida vår kultur.

Jag tror att hela kulturen tjänar på fildelning. Förr i tiden så satt munkar och spred kulturen och gjorde bibliotek. Idag sprids kulturen ännu snabbare via internet. Vi behöver ett nytt sätt att återbetala de som skapar. Man skulle skapa ett betalningssystem via filerna som sprids så att spridning av ett verk gynnar skaparna. Spridning bör gynna kulturen inte tvärtom.

Dessutom bör information göras lättillgänglig såsom Wikipedia gör att dagens uppslagsverk blir obsoleta. Jag tänker hur många uppslagsverk ser du i din närhet idag som används. Det är väl idag bara i skolan och det i brist på datorer som uppslagsverk används.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...