lördag 26 januari 2013

Blogg - en demokratisk rörelse

Jag minns än idag hur det var förut att vi var tvungna att någon på en tidning eller tidskrift skulle förbarma sig över oss och lägga upp din text på insändarsidan. Idag skriver alla sin egen blogg om de vill vi har möjligheten att göra oss hörda och komma samman i en debatt och få med oss andra. Det som började med blogg gick sedan vidare till sociala medier och demokrati rörelsen har skakat fler och fler.

Vi ser det både på hemmaplan och utomlands. Jag minns t ex Anton Abele skapa en grupp på facebook om ungdomsvåld. Dessutom så har hela Nordafrika demokratiseras även om det är fortfarande massor av problem så är transparensen en nödvändighet för demokrati.

Vi har även sett problem med transparensen som nu senaste kränkningar via instagram. Det har varit våld på Englands gator. De styrande eliterna har funnit ett problem med transparensen och har försökt förbjuda och göra inskränkningar i den. Jag tror att man inte kan backa bandet nu och vi ser alltfler diktaturer försvinna med allt snabbare och effektivare medborgarrätt att meddela sig.

Det går inte längre att lägga lock och tysta ned olika händelser eftersom ALLA kan skriva ingående eller fota eller filma för att lägga ut det live på internet. Vi ser återigen demonstrationer på Tahirtorget i Kairo eftersom de nya styrande försöker göra för ålderdomliga lagar när man försöker återigen lägga ett täcke över demokratin.

ALLA kan meddela sig via socialamedier, blogg, olika fotositer eller videositer och det har skapat en plattform för horisontella strukturer där alla är lika värda. Det handlar inte längre om vem som äger en viss tidning eller vem som har makten i ett land. ALLA har en möjlighet att berätta om orättvisor och du kan inte längre bryta mot mänskliga rättigheter utan att det syns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...