torsdag 6 december 2012

Mer verklighet i skolan och knyt an till dina elever

Vi lever i en tid av nätverk. Vi har sociala nätverk och material som växer exponentiellt då det delas över dessa nätverk. Vi är sociala varelser som behöver knyta an tillsammans för att lösa problem. Skolan skulle bli bra mycket bättre om vi lärde barnen att knyta an till den här nätverksvärlden och började presentera lösningar. Vi behöver knyta an till verkliga lösningar istället för att vara en statisk lösbar värld.

Jag har sett med vilken kraft som wikipedia har slagit ut de gamla uppslagsverken. Det är dessutom lika pålitligt om inte bättre och mer dynamiskt. Här finns kunskaper om hjärtats funktioner och klingonskt språk sida vid sida. Det är visserligen inget du refererar till i en vetenskaplig uppsats men det är en bra startpunkt som kan leda vidare i din jakt på kunskap.

Vi behöver en tillämpad dynamisk kunskap som följer pulsen av det dagliga livet. Vi behöver knyta an till varje människa som kan sitta inne med lösningen på cancer. ALLA har kunskap och erfarenhet som vi kan dela med oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...