tisdag 24 juli 2012

Varför har vi en skola?

Jag tror vi bör fråga oss varför vi över huvudtaget har en skolan innan vi frågar oss om den ska vara privat, fri, kommunal, statlig eller vilket annat system. I skolan tränar vi hjärnan för ett liv i samhället och oavsett om vi är grön, röd eller brun så kommer vi att behöva hjärnan när vi tacklar samhället.

Jag tror att vi glömmer bort grundfunktionen eftersom vi vill anpassa individen politiskt efter det samhälle som vi vill politiskt skapa. Det känns inte rätt om vi ska manipulera eller strömlinjeforma individer för vårt framtida samhälle. Jag antar att vi vill ha tänkande individer som ska anpassa sig och forma sig för olika uppgifter annars så kanske vi ska bygga en skola för varje individ, vilket också ter sig absurt.

Vi ger eleverna möjlighet att träna sina färdigheter och hjärnor inom olika ämnen för att kunna bättre möta vardagen oavsett vilka utmaningar som möter de. Tänk om alla skulle ha en skola anpassade för ICA-kassörskor eller för fysiklärare eller fotbollsspelare. Det skulle också bli en absurd situation. Det som lärare verkar ha svårt att kommunicera är varför våra elever går i skolan. Det verkar som om elever och föräldrar undrar varför de måste lära sig matematik när de själva ska bli språkvetare.

Någon annans intresse verkar helt gå de flesta förbi och vi är fast i en individualistens lov. Vi kommer dock att möta utmaningar som inte individualisten kan lösa eftersom det kräver att vi samarbetar och går i samma takt och åt samma håll. Vi behöver inte marschera men det är nog bra om vi alla fall vet åt vilket håll vi ska gå.

Jag tror inte vi är på det klara med vilka nya kunskaper som vi behöver i dagens informationssamhälle. Vi behöver komma överens vad som är bra kunskap. Innan vi kommer dit kommer vi treva i mörkret. Jag tror att det kanske är bra att förstå hur hjärnan fungerar. Det kommer massor med ny forskning på området och det innebär att vi måste anpassa skolan efter det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...