lördag 10 mars 2012

Skolan behöver en forskning om hjärnan och inlärning

Efter att ha sökt litet på nätet så slår det mig att det inte finns någon forskning om hjärnan och inlärning. Det känns som om utbildningen är som att skjuta ut raketer på måfå. Många raketer blir det.

Politiker kräver att utbildningen ska bli bättre ändå så har man litet forskning om hur hjärnan fungerar och hur vi lär in. Det känns som om man skriker på en rakettekniker som sitter och trycker på knappen som inte vet hur den fungerar.

Om vi verkligen vill ha en skola som får individer att utbildas till fria tänkande medborgare som utvecklar samhället? Jag funderar på om man inte ska se skolan som ett politiskt instrument där man lär medborgarna att bli fogliga får snarare än fria tänkande individer.

Lönen är givetvis en del av statusen. Jag tror även arbetsmiljön spelar roll. Det låga intresset för läraryrket tror jag beror på att den centrala roll som läraryrket tidigare hade som informations överlämnare har försvunnit. Vi bombarderas med information från olika aktörer och rösterna för att höras blir en allt högre kakafoni.

Vi vill allt oftare få en belöning och om vi ser till filmer eller tv-spel så kommer belöningen allt oftare. Därför anser eleverna undervisningen tråkig och belöningarna kommer allt för sällan. Hjärnan ändras biologisk och anpassar sig efter sin miljö.

Skolan behöver idag en forskning om hur hjärnan påverkas och hur vi påverkar hjärnan genom vår miljö och hur vi får en effektiv inlärning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...