fredag 30 mars 2012

Kopiering eller spridning av kultur?

Jag undrar litet varför kopiering har fått en stämpel av att vara något som vi ska undvika ändå är det grunden till vår kultur. Varför är det fult att plagiera när man sprider en kopia vidare. I begynnelsen av vår kultur satt munkar och skrev av eller kopierade olika verk som sedan blev olika bibliotek med all vår kunskap.

I dagens samhälle är kopiering något man föraktar och jag undrar litet stilla varför spridning av vår kultur skulle vara farlig? I hundra år då kopieringen har ökat med tiden och idag är det så enkelt att vi trycker på control-c control-v på ett tangentbord så har vi snabbt kopierat ett meddelande.

Dagens samhälle bygger på kopiering och att föra vidare kulturen och samtidigt ska vi förbjuda det som det fulaste man kan göra. Det går helt enkelt inte ihop. Jag menar inte att vi ska luckra upp upphovsrätten men vi måste göra den enkel och förstå. Den måste syfta till spridning av vår kultur och inte tvärtom. Vi vill ju att människor ska få idéer och tankar av varandra.

Vi måste helt enkelt se över lagar och regler. Dessa ska nog också vara globala. Jag tror att det är dags för ett globalt rättssystem. Vi kommer slippa människor som åker till andra länder eftersom lagarna inte gäller där. Vi kommer och finna en mänsklig gemenskap på nätet och sprida informationen tillsammans snarare än att begränsa möjligheterna.

UppdateringLimewire har stämts. Vi måste lösa upphovsrättstvisten. Det är dock inte riktigt att mellanhänder som inte producerar ska vara de som stämmer. Det är heller inte riktigt att vi stoppar spridning av kultur.

Uppdatering 2: Nu har Acta- avtalet nekats hos EU.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...