tisdag 14 februari 2012

Wikipedian igen

Jag har skapat igen min första wikipedia post efter min stroke. Jag valde att skriva igen om mitt mmog som jag spelar för tillfället. Tanki online fanns inte som artikel och jag tyckte det var värt en wikipedia artikel.

Nästa steg är nog att bättra på stroke-artikeln med både saker som jag själv har erfarenhet av från min stroke och min tidigare erfarenhet genom min arbetsträning på oliviakliniken,

Det känns i alla fall bra med min arbetsträning. Jag går framåt och det känns som kursen jag går om skolbiblioteksutveckling också är relevant. Den är ett bra sätt att göra min tid värdefull. Nästa vecka kommer jag nog utöka min träning ytterligare genom att följa en annan lärare två eller tre dagar beroende på hur det ser ut med tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...