tisdag 21 februari 2012

Nytt möte med kulturnämnden

Igår satt jag med på ett nytt möte med kulturnämnden. Flera ärenden rullades på och det som slår mig är att det läggs så mycket pengar på kultur. Samtidigt är vi dåliga på att fixa tillgängligheten för bra sopsortering och i kommunen dåliga på miljö.

Kulturnämndens möten är bra och viktiga, men vi borde omprioritera våra skattepengar så att mer fokus läggs på den omställning som är nödvändig. Vi behöver göra vettiga inbetalningar på den miljöskuld som fortfarande växer.

I gårdagens Steget kunde vi läsa om en olaglig dumpning av hästskit vilka får näringsämnen att läcka ut i inflödet till samma sjö som man har satt in miljontals kronor för att rädda miljön. Hagbytippen tar inte längre emot hästskit och det är dyrt att ordna med en laglig dumpningsplats. Det känns inte som man arbetar med seriöst miljöarbete om man inte ser till att stoppa inflödet av näringsämnen.

Det finns otroligt mycket att göra i kommunen för att underlätta omställningen av samhället till ett mer hållbart sätt att leva. Istället arbetar kommunen med billigt miljöarbete som syns men inte kostar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...