torsdag 19 januari 2012

Testar Enkla ekvationerJag har testat att översätta olika avsnitt av Khanacademy mer manuellt och mer automatiskt. Att använda materialet tar tid eftersom det måste översättas. Det är dock tänkt och du slipper att tänka igenom det pedagogiskt. Jag tänker använda materialet för att se hur eleverna är hjälpta av det eller om det är mer förvirrande.

Min tanke är att de lär sig matematik och engelska på en gång. På så sätt lär de sig dubbelt så snabbt. De kan också spola tillbaka materialet eller framåt precis som de själva vill. Det är de som sitter och styr. De kan också använda det på fritiden och när de läser läxor som ett stöd.

Matteboken är inte alls lika bra utan är mer en klassisk undervisning på film. Även om det också är en bra resurs. Fördelen är att den är på Svenska och här finns det ju rum för förbättringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...