fredag 16 september 2011

Stanford University har lagt ut filmer...

Den här handlar om Parkinsson, stroke och hur hjärnan är konfigurerad. Föreläsningen är från en dansares perspektiv och har massor att ge ur massor ur olika perspektiv. Du får veta mer om hur hjärnan fungerar och om hur motoriken är konfigurerad.

Det jag inte tycker nämns är hur nära motorik och de olika sinnena sitter i hjärnan. Rent evolutionärt så har det att göra med att upptäckt och flykt måste koordineras så effektivt som möjligt. Det gör att om du har sinnena kvar kan du träna din motorik och vice versa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...