lördag 7 maj 2016

Cirrus, cumulus nimbus och andra moln formationer

Moln kommer i olika former och vi döper dem med fina namn. Det må var fantasieggande namn som Pärlemormoln eller om vi bara ser ett moln som liknar en katt. Vi är alla beroende av dem eftersom de är en del av vattnets kretslopp. Utan vatten skulle vi inte kunna leva och de kanske t o m är en del i vår tillkomst.

Det kommer också bli viktigare att känna till vilka av dem som ger nederbörd och vi snabbt kan känna igen olika väderomslag allteftersom klimatförändringarna gör sig alltmer gällande. Nederbörd kommer att bli vanligare och helst extrem sådan.