fredag 27 december 2013

Webbsändningar av kommunfullmäktige i Vallentuna

Ni vet väl att numer kan vi följa webbsändningar av kommunfullmäktige så att vi har full insyn till vad som diskuteras och bestäms i Vallentuna vilket jag tycker är en demokratifråga. Om man inte hade genomfört sändningarna hade jag skrivit motioner om det. Det är lika viktigt att visa den styrande processen som att ha insyn i hur medborgarna lever.

Det här kan man ju följa samtidigt som man skriver ett blogginlägg. Något som jag har upplevt är att 98% av äreendena är formalia och har beslutats redan innan mötet har genomförts. Det är en av anledningarna till att det är så svårt att engagera nya politiker som är aktiva inom olika nämnder.

Det är del av den demokratiska processen men jag tycker dock att man säkert kunde skära ner antalet rutinärenden med 50%. Vi skulle tjäna på det genom att fler människor skulle tycka det är roligt att kunna vara politiker.

Jag tycker förövrigt att vi borde genomföra mer miljöpolitik här i Vallentuna istället för att göra den till en papperstiger. NU handlar det inte om ord vi skriver utan om riktiga aktioner för vår framtid.

ps den senaste kommunfullmäktige innehåller ju en trevlig julkonsert med lokala förmågor, vilket jag tycker var mycket trevligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...