onsdag 13 mars 2013

Jag tänker alltså blir jag...

Det är helt nya tankar om hur hjärnan fungerar och en stor nyhet är hjärnans plasticitet och hur det förändras beroende på hur vi tänker. Vi får ändra "Jag tänker alltså är jag" till "Jag tänker alltså blir jag".

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...