torsdag 26 april 2012

Vindkraft i Sverige?

Hur kommer det sig att svenska Vattenfall måste investera utomlands i vindkraft när man har hela svenska kusten att bygga egna vindkraftverk? England och USA satsar friskt utanför England där man nu vill visa hur nya stora satsningar kan leda till ny teknik.

Det är ytterst konstigt att Sverige då vill genom de politiska satsningarna ska satsa på kärnkraft som Tyskland dessutom vill skrota helt. Det är bra att veta att de politiska miljösatsningarna handlar mer om att underlätta för nya satsningar på kärnkraft än att underlätta för ny teknik och alternativa lösningar. De lagar som kom i nyår handlar bara om just dessa lättnader. Sjukt.

Jag vill se ett nytt tänk och mer satsningar i Sverige på hållbara lösningar. Ny teknik i Sverige så svenska företag inte behöver gå över ån efter vatten.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...