söndag 29 april 2012

Ett samhällsproblem är inte ett skolproblem

Att hela tiden jaga syndabockar är futilt när hela problemet är ett samhällsproblem. Idag är inte lärarna och skolan den enda informations och kunskapskanalen som förr. Vi behöver finna vägar att formalisera den informella kunskapen och samtidigt sätt att ta tillvara på den.

Idag bombarderas vi av olika budskap och det är naturligt att elever slutar lyssna när de belönas för sällan och ser att framtiden mer beror på kontakter än reella kunskaper. Skolan är dessutom fast i en struktur som är gjord för ett samhälle där allt går på ett löpande band och nu är vi på väg in i ett informationssamhälle där strukturerna är mer lösa och vi inte vet från dag till annan vad vi ska göra.

Utvecklingen av systemets ramar tar tid och vi kommer under en övergångstid ha allt svårare att se vad de nya medborgarna behöver för kunskaper i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...