fredag 3 februari 2012

Om global uppvärmning

Jag var den som tidigt var medveten om den kris som numer är ett öppet krig mellan klimatskeptiker och klimatforskare. Global uppvärmning på wikipedia var bara en länk vidare till växthus effekten. Då startade jag en ny artikel där jag beskrev vad egentligen global uppvärmning innebar och att det är ett större begrepp än vad växthuseffekten är. Året var 2006 den 28 februari då jag ändrade kursen på wikipedia när det gäller klimatkunskap som sedan eskalerade till att bli en enormt stor artikel. Jag har även startat upp andra artiklar och skrivit en del på wikipedia förut.

Om du tycker att det snarare har blivit kallare så innebär global uppvärmning mer nederbörd vilket kommer att ge snabba  vädersvängningar. Vi kommer alltså att se fler översvämmningar och stormar. Vädret är en produkt av det allmänna klimatet, men ibland får vi stora variationer. Du måste dock se helheten och om man ser en uppvärmning på global basis så kan det bli kallare lokalt, men varmare på andra ställen. Vi kommer också se en atmosfär som tar upp mer vatten och därför kommer vi att se mer nederbörd.

Jag minns att då var det snarare tvärtom att de som anade klimatproblematiken var få till antal och den stora massan tyckte att man var alarmist. Det vände så småningom trots en stark lobby av oljemagnater och idag är klimatets utveckling en världsfråga.

Jag har länge arbetat globalt för en bättre miljö genom olika organisationer. Jag tror fortfarande att den mest effektiva är ENO, som är ett barn och ungdoms program för att verka för en bättre miljö världen över. De har som partners UNEP och UNESCO. Jag tror att om vi ska förändra miljötänket måste vi börja förändra tänkandet hos unga människor som inte är fasta i den oljebaserade marknaden som gör sig gällande fortfarande. Som ännu inte är fast i den spindelväv som konstant tillväxt innebär. Vi behöver en ny ekonomi som innebär ett hållbart samhälle och inte pressa fram en konstlad tillväxt genom att låna på miljön.

Vi ser i dag den ansträngning och den snedbelastning ekonomin idag innebär. Land efter land har svåra ekonomiska problem genom att vi står i alltför stor skuld. Vi behöver tänka om där vi lever i harmoni med naturen och inte försöker leva i disharmoni och ständig uttömning av de resurser för ytterligare en iPad. Det behövs visioner om en ny tillväxt men som har naturens grundförutsättningar som grundvärdering.

Jag har idag gått med som politiker för att kunna påverka och skapa med hjälp av politiken. Det är ett långsamt verk som snurrar allt fortare och som styrs alltför mycket av vad media sätter upp på dagordningen. Politiken arbetar också för långsamt. Det finns en tröghet i systemet som gör att klimatfrågan seg att hantera då vi byggt in konsumtion i själva systemet.

Problemet var att då var medlen att skapa politiska och frivilliga miljöorganisationer alltför minimala för att göra någon egentlig verkan, men det ledde fram till dagens miljötänk och politiska kraft som växer sig allt större.

2 kommentarer:

  1. Tack för dina rader hos mig. Verkar klokt att du skall börja träna med F&S..Lycka till. //Maria

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...