torsdag 12 januari 2012

Grön ekonomi - ett innovativt tänk framåt

Vi är fast i tänk som tillväxt och konsumtion utan tanke på konsekvenserna. Vakna för att om vi fortsätter i samma rasande takt att konsumera för att ett fåtal ska få stora bonusar och stora multinationella företag ska gå i vinst är det inte hållbart.

Vi måste börja tänka innovativt där vi låter råvarorna cirkulera istället för att gå linjärt där slutstationen är moder jord. Den miljöskuld vi har byggt upp kommer att kräva förändring och vi ser tydliga konsekvenser av vårt handlande.

Grön ekonomi innebär inte att vi ska tillbaka till artonhundratalet utan att vi måste ändra vårt tänk och innovationsförmåga till att skapa hållbara möjligheter. Nya företag kommer att växa ur det tänket och nya regimer utan tillväxt tanke som låter hållbarhet stå i fokus istället för snabb tillväxt.Vi måste börja ett nytt tänk som medför möjligheter och vi måste sluta se begränsningarna. Samhället behöver nya innovativa ekonomiska lösningar som medför ett hållbart tänkande.

Det gröna tänkandet är inte slutet på tänkandet. Vi behöver inte klä oss i trasor och gå tillbaka till medeltiden. Vi behöver dock ha ett hållbart tänkande så att inte företag tar ut vinster på miljöns bekostnad.

Miljöpartiet Vallentuna har en lokal grupp gå med du också. Du kan bli medlem på miljöpartiets hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...