söndag 23 oktober 2011

13 fenomen som är svåra att förklara

New Scientist gör en sammanställning av 13 olika fysiska fenomen som är svårgripbara och inte riktigt vetenskapligt belagda. Bland dessa finner vi kall fusion som jag tycker var ett av de största media missarna under förra seklet. Nu har SOE forskat under femton år om kall fusion trots detta så har man inte kunnat ändra deras ståndpunkt.
"den eftersökta fusionseffekten har inte blivit tydligare, dokumentationen av experimenten är dålig och resultaten går inte att upprepa"
Det märkliga är tycker jag att det än i dag får sådan mediabevakning. Det vore bättre om de bevaka fusionsforskningen istället och flyttade fokus på sin vetenskapsbevakning mer mot alternativa kraftkällor som är mer troliga. Jag ska äta upp min hatt om de får kall fusion att funka.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...