fredag 26 februari 2016

Även vi i Sverige borde göra något åt hatet som frodas i sociala medier

Det är så välkommet att se att man i Tyskland tar tag i hatet i sociala medier. Nu ska facebook stå till svars för det hat som frodas i sociala medier. Det här borde vi också se till att göra i Sverige och se till att idioter inte får trolla runt i sociala medier. Det här borde ha gjorts för flera år sedan.

Det är just det här också som skapar extremism och hat mot människor som definitivt inte förtjänar det. Om vi kunde rensa våra sociala medier från sådana saker som skulle vara brottsligt om jag gjorde det i verkligheten skulle vi göra stora vinster.

Uppdatering: även Zuckerberg inser att det måste förändras på Facebook när det gäller hatet.

tisdag 16 februari 2016

Medborgarfrågor med en trist twist

Det är bra att man är öppen för kommuninvånarnas frågor. Det är därför viktigt att besvara frågorna med bra svar nu när de har tagit till sig mod och står i pulpeten och ställer sina frågor. Jag tycker inte att man från politikernas sida tar dessa frågor på tillräckligt stort allvar.

Den första frågan om Hundrastgårdar i kommunal regi tycker jag både var seriös och hade säkert ett stöd hos flera kommuninvånarna. Frågaren hade både sakliga argument och anledning till att ha rastgårdarna eftersom man då inte skulle bryta mot kopplingstvånget. Elwe Nilsson tog sig inte ens tid att ta reda på att de hade haft en motion om ärendet tidigare som alliansen hade avslagit.

Parisa klarade sin fråga bättre och kom med sakliga argument. Här frågade man om de olika boendes placeringar och varför man inte heller frågat de boende. Här hade man bemödat sig om att hitta boende på flera olika ställe geografiskt spridda och att de centrala boendena var främst till barn och ungdomar för att dessa skulle få bättre tillgång till skola och omsorg. Här tycker jag att man borde gått ut med mer information än vad som gjordes.

Jag tycker att om man är intresserad av medborgarnas frågor så måste dessa avtackas ordentligt eftersom det krävs ett rejält mod att gå upp i talarstolen och framföra sin fråga. Det här föder politikerförakt och det här behöver man bli bättre på.

Jag tror som en moderat också uttryckte det. Vi är valda av folket och ska lyssna lyhört på deras vilja. Vi får inte ignorera dessa frågor om vi menar allvar att lyssna på deras vilja.